Nowe funkcjonalności, usprawnienia i poprawki

Znajdziesz tu informacje o tym co się zmieniło w ostatnich dniach.

2016-08-02 - Usprawnienia Stron Karier

Nowe

Usprawnienia dla wyszukiwarki ofert Stron Karier.

Zostały dodane następujące filtry: regiony i branże. Możesz też ustawić co powinno być domyślnie widoczne. Kandydat ma też możliwość pokazania lub ukrycia filtrów i zmiana jest dla niego zapamiętywana.

Ustaw co powinno być widoczne. Użyć przycisku "Filtry", aby były domyślnie rozwinięte dla kandydata.

Strony Karier pozwalają teraz zmieniać typ nawigacji.

Została dodana nowa, lekka nawigacja jako opcja. Możesz ją też całkowicie schować w razie potrzeby. Przełącznik języków został zintegrowany z nawigacją.

Użyj rozwijanego menu do wybrania typu nawigacji lub całkowitego jej ukrycia.

Usprawnione

Tylko Administratorzy, Operatorzy i Opiekunowie mogą zmieniać oferty w Stronach Karier.

Pozwala Ci to lepiej kontrolować uprawnienia do zmiany ofert. Standardowi użytkownicy nie będący Opiekunami nie będą widzieli Panelu Bocznego.

Poprawki

Poprawka do eksportu notatek i tagów do PDF.

Podsumowanie filtrów w Bazie CV i Rekrutacjach zostało przywrócone.

Poprzednie zmiany:

2016-04-15 - Niestandardowe Klauzule w Stronach Karier i dużo usprawnień

Nowe

Nowe Strony Karier mają teraz niestandardowe klauzule

W widoku listy ofert możesz definiować niestandardowe klauzule. Następnie jest bardzo łatwo przypisać do nich tagi, tak aby pokazały się one w Widoku Aplikacji po zaznaczeniu ich przez kandydata. Można też edytować i usuwać klauzule.

Uwaga: Predefiniowana klauzula jest obecnie tylko po polsku, więc jeśli potrzebujesz np. podobnej po Angielsku, po prostu zdefiniuj ją i przypisz do poszczególnych ofert, jak możesz przypisywać każde inne pola.

Po zdefiniowaniu nowej klauzuli musisz przeładować stronę, aby zobaczyć ją w sekcji KROKI Panelu Bocznego.

Większość magii dzieje się w Panelu Bocznym. Później zaznaczone przez kandydata klauzule wyświetlają się w Widoku Aplikacji wraz z przypisanymi tagami.

Zaakceptowane klauzule są prezentowane w Widoku Aplikacji

Wszystkie tagi przypisane do klauzul są też widoczne w panelu Tagi. Jest to przydatne do automatycznego tagowania kandydatów bazując na kryteriach.

Panel z zaakceptowanymi klauzulami: tytułem, treścią, datą dodania i informacją czy klauzula była wymagana w trakcie aplikacji.

Przełączaj walidację wymagalności dla każdego pola w Panelu Bocznym

Użyj ikonki z kłódką, aby ustawić czy pole musi być wypełnione przy aplikacji. Działa to też dla niestandardowych klauzul.

Możesz teraz ustawić obszar ochronny dla Twojego firmowego logo.

Jest to biało-przezroczysty gradient umiejscowiony na górze ramki zawartości. Może być przydatny jeśli Twoje logo posiada tło, a ramka z treścią ma włączony pewien stopień przezroczystości.

Opcja powoduje, że logo z tłem prezentuje się lepiej.

Możesz teraz kontrolować widoczność większej liczby elementów.

Chowaj nazwę firmy, tytuł oferty czy przycisk aplikuj, tak jak potrzebujesz.

Kontrolki do przełączania widoczności.

Możesz ustawić ofertę, aby służyła jako Baza CV.

Możesz użyć dowolnej oferty (jednej naraz), aby służyła jako Baza CV.

Kandydat będzie kierowany do oferty będącej bazą CV po kliknięciu w niebieski boks.

Usprawnione

Nowe parametry generatora linków do firmowych feed'ów

Jest to techniczna funkcjonalność dla Twojego zespołu IT. Feed przechowuje teraz informacje o statusach i językach ofert.

Sprawdź dokumentację i skonsultuj się z Twoim zespołem IT, aby użyć tej funkcjonalności.

Lepsze wsparcie dla urządzeń mobilnych

Zawartość dynamicznie dostosowuje się do rozdzielczości. W niewielkiej rozdzielczości lista ofert jest uproszczona. Logo jest wycentrowane i umieszczone nad nazwą firmy. Pasek "ciasteczek" nie jest już przycinany i można go zamknąć. Opis w boksie do wgrywania plików nie nachodzi na przycisk.

Zawartość jest teraz lepiej dostosowana dla mniejszych rozdzielczości, np. urządzeń mobilnych.

Wyniki silnika wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania są jeszcze dokładniejsze.

Opcja do szybkiego czyszczenia wyników wyszukiwania w Bazie CV i widoku aplikacji ofert.

Jest teraz bardziej widoczne, że masz ustawiony filtr wyszukiwarki.

Sprawdź dokumentację i skonsultuj się z Twoim zespołem IT, aby użyć tej funkcjonalności.

Sekcje Stron Karier w Panelu Bocznym.

Teraz po przeładowaniu strony stan sekcji jest zachowany. Np. jeśli sekcja była rozwinięta, będzie też na stronie innej oferty. Skutkuje to mniejszą ilością klikania potrzebnego do skonfigurowania ofert.

Poprawki

Wiele poprawek i usprawnień dla większej stabilności, zarówno w oprogramowaniu jak i sprzęcie.

Poprawka do przewijania okna popup'u w niektórych przypadkach.

2016-01-29 - Strony Karier bardziej elastyczne w użyciu, Feed'y firmowe, usprawniona Wyszukiwarka

Nowe

Przestawianie grup w nowych Stronach Karier

Kiedy jesteś zalogowany(a) przyciski edycji będą widoczne. Możesz przełączać kroki, aby zobaczyć podgląd tego co zobaczą kandydaci. Przestawianie grup daje Ci dużą elastyczność. Możesz przenosić grupy do innych kroków lub przestawiać wewnątrz wybranego.

Otwórz Panel Boczny, zakładka Kroki, aby aktywować edycję globalnego szablonu. Kolejność grup będzie odwzorowana w każdej rekrutacji do momentu nadpisania. Możesz także użyć globalnego Trybu Edycji, aby zmienić bazowe ustawienia bez konieczności wchodzenia do widoku Ofert. Globalny Tryb Edycji oznaczony jest ciemnym paskiem z informacją na dole strony.

Przyciski do edycji ulokowane są w obszarze treści oraz Panelu Bocznym.

Logo może linkować do firmowej strony

W celu użycia tej funkcjonalności wklej adres strony w podane pole.

Ustaw globalnie lub per rekrutację, tak jak potrzebujesz.

Generator linków do firmowych feed'ów

Jest to funkcjonalność techniczna, dla Twojego zespołu IT. Jeśli potrzebujesz zaimportować feed z firmowymi ofertami pracy w formacie XML lub JSON, możesz wygenerować link do pobrania danych.

Ta funkcjonalność jest dobrze udokumentowana dla Twojej wygody.

Usprawnione

Stabilność silnika wyszukiwania

Wyniki silnika wyszukiwania zostały ulepszone.

Wskazówki w Stronach Karier.

Dodaliśmy wskazówki w Panelu Bocznym nowych Stron Karier.

Poprawki

Walidator daty w nowych Stronach Karier został poprawiony

2015-12-08 - Nowe Strony Karier, Lepsza Wydajność, Lepsze Wyszukiwanie, Raporty

Nowe

Nowe Strony Karier

Są oddzielnym podsystemem. Proszę skontaktuj się z naszą obsługą, aby dowiedzieć się jak uzyskać dostęp. Nowe Strony Karier oferują duże możliwości personalizacji, zarówno listy ofert jak każdej z osobna.

Wprowadzamy kroki oraz grupy pól. Twój formularz teraz będzie nie tylko ładniejszy, ale też bardziej przyjazny dla kandydata. Dopasowuj układ i wygląd jak chcesz używając dostępnych obrazów lub wskazując na swój własny. Zmieniaj szerokość układu, przezroczystość i inne opcje. Jest tego więcej!

Kiedy jesteś zalogowany(a), Panel Boczny jest dostępny do użycia.

Raporty

Użyj raportów dla szybkiego sprawdzenia co się dzieje w kompaktowym widoku.

Możesz też eksportować raporty do formatu XLS.

Usprawnione

Szybkość działania

Włożyliśmy wiele wysiłku, aby uczynić System bardziej przyjaznym w użyciu. Zmiany zostały dokonane po stronie Sprzętu i Oprogramowania.

Bardziej elastyczny silnik wyszukiwania

Teraz możesz wyszukiwać dokładniej i szybciej. Poczuj moc wyszukiwania pełnotekstowego!

Poprawki

Kilka rzadko pojawiających się błędów zostało poprawionych

2015-09-28 - Udostępnianie Aplikacji i Panel Boczny

Nowe

Nowe Udostępnianie Aplikacji

Wejdź do wybranego profilu kandydata i kliknij ciemną ikonkę udostępniania w górnym menu.

Zmieniaj kolejność elementów, kolory, edytuj nagłówki, chowaj elementy i zbieraj informację zwrotną. Jeśli nie podobają Ci się wprowadzone zmiany możesz zresetować wszystko.

Aktywuj interakcje w lewym, górnym menu, aby móc przemieszczać elementy i edytować nagłówki.

Panel Boczny

Przejdź do widoku Udostępniania jak opisano powyżej i kliknij ciemny prostokąt po prawej.

Panel Boczny przechowuje kontekstowo powiązane narzędzia i ustawienia. Jest podzielony na sekcje, które można zwijać.

Ustaw, które pola powinny być widoczne dla nowych ofert.

Określ widoczność pól w ofercie jeśli powinna być inna niż domyślna.

Teraz nie musisz zmieniać ustawień w każdej ofercie z osobna.

Teraz jest jasne, kto utworzył ofertę.

Jest to pomocne, gdy używa się wielu opiekunów.

Osoba, która utworzyła ofertę jest pogrubiona w tabeli i wyświetlona w podsumowaniu.

Usprawnione

Bardziej eleganckie formularze logowania, rejestracji i przypominania hasła.

Możesz zobaczyć je przed zalogowaniem do Systemu.

Poprawki

Przez pewien czas brakowało linku rejestracyjnego w mailach

Puste okno modalna pojawiało się przy dodawaniu konta FB

Mniejsze poprawki związane z publikacjami

2015-08-21 - Integracja FB, Statystyki, wygląd i działanie tabel w Rekrutacjach i Aplikacjach

Nowe

Integracja z Facebook

Przejdź do Recruitments, wybierz jedno i przejdź do Publikacji.

Możesz publikować oferty na facebook'u. Najpierw ustaw połączenie w Ustawieniach.

Statystyki rekrutacji

Przejdź do Statystyki, aby zobaczyć.

Przeglądaj statystyki dla oddziałów firmy.

Statystyki aplikacji

Przejdź do Statystyki, aby zobaczyć.

Zobacz efektywność wybranych portali i Strony Karier oraz inne opcje.

Licznik znaków AdWords

Przejdź do Rekrutacje, wybierz jedno i przejdź do Publikacji.

Przy wyborze medium AdWords dostępny jest licznik wpisanych znaków.

Usprawnione

Tabele Rekrutacji i Aplikacji przestylowane

Przejdź do Rekrutacje, aby je zobaczyć.

Styl i działanie tabel jest usprawnione na wzór Publikacji.

Kandydaci mogą aplikować ponownie

Jeśli wybierzesz taką opcję, kandydaci będą mogli aplikować ponownie na oferty.

Niestandardowe pola można przypisać kandydatom nie powiązanym z ofertą

Teraz możesz używać zestawów Niestandardowych Pól dla aplikacji z Bazy CV.

Opcja odświeżania daty publikacji

Możesz odświeżyć datę Publikacji, aby wyświetlić ją wyżej na liście Strony Karier.

Poprawki

Kandydat wrzucony na Czarną Listę jest na niej we wszystkich rekrutacjach

Sporadycznie wyeksportowany plik PDF miał puste pola

Poprawka do dodawania tagów

Poprzednio wgrane pliki były widoczne przy wyborze nowych

2015-07-20 - Pola niestandardowe, wygląd i działanie tabel Publikacji

Nowe

Ostatnio klikany wiersz jest oznaczony szarym gradientem

Przejdź do Rekrutacje, wybierz jedną i przejdź do Publikacji, aby zobaczyć..

Ostatnio używany wiersz w każdej tabelce jest oznaczany szarym gradientem.

Definiuj zestawy niestandardowych pól i używaj ich do wzbogacenia danych w Profilu Kandydata

Przejdź do Rekrutacje, wybierz jedną i wybierz Kandydata. Najpierw musisz zdefiniować zestaw.

Tabela z wypełnionym zestawem niestandardowych pól.

Usprawnione

Tabele publikacji zostały przestylowane

Przejdź do Rekrutacje, wybierz jedną i przejdź do Publikacji, aby zobaczyć..

Nowy style tabel w Publikacjach.

Zmiana Daty i Statusu aplikacji jest teraz wygodniejsza w użyciu

Przejdź do Rekrutacje, wybierz jedno i wybierz Kandydata.

Zmień status i / lub datę bez przeładowania strony. Zostanie wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem.

Poprawki

Kandydat był oznaczany na Czarnej Liście dopiero po przeładowaniu strony

Region był niewidoczny podczas edycji przez standardowego użytkownika

Drobny błąd przy edycji rekrutacji został poprawiony

Drobny błąd z edycją firmowego profilu został naprawiony

Poprawki do kilku tłumaczeń

Poprawki do przypadku, w którym przy dodawaniu dużej ilości Tagów były one przycinane.